Breadcrumb navigation - the following list shows your current location on the website:

Đưa ra quyết định về tiền bạc

Đưa ra quyết định về tiền bạc và phát triển sự độc lập về tài chính của bạn là một phần quan trọng trong cuộc sống.

Một phần của quá trình này là nhận được sự hỗ trợ tốt từ gia đình, bạn bè hoặc những người ủng hộ bạn về cách phát triển kỹ năng tiêu tiền an toàn và xây dựng sự độc lập của bạn theo thời gian.

Chúng tôi đã biên soạn một bản hướng dẫn để giúp các gia đình hỗ trợ cho người khuyết tật về trí tuệ hiểu về tiền bạc và tự đưa ra quyết định về tiền bạc. Hướng dẫn này dựa vào các nguyên tắc của việc đưa ra quyết định dưới sự hỗ trợ.

Hướng dẫn này cung cấp thông tin, công cụ và nguồn lực cho gia đình và những người hỗ trợ. Nó đề cập những cơ hội và rủi ro đi kèm với các quyết định về tiền bạc.

Các gia đình có thể sử dụng hướng dẫn này để giúp người khuyết tật về trí tuệ có được sự độc lập về tài chính hơn nữa theo cách an toàn.

Bạn có thể tải hướng dẫn tại đây: Coming soon.

Bạn cũng có thể tải xuống mẫu Cộng, Trừ, Thú vị, cùng với mẫu Ma trận Rủi ro để sử dụng cùng với hướng dẫn:

Chúng tôi cũng đã biên soạn một số tờ thông tin dễ đọc về việc đưa ra quyết định về tiền bạc. Bạn có thể tải xuống ở bên dưới.