This is your current location on the website:

Dịch vụ của Bạn, Quyền của Bạn: các thẻ hội thoại

Là một phần trong dự án Dịch vụ của Bạn, Quyền của Bạn, chúng tôi đã tạo một bộ gồm các Thẻ Hội Thoại cho người khuyết tật về trí tuệ.

Mỗi bộ thẻ hội thoại có tổng cộng 80 thẻ để giúp mọi người tìm hiểu về quyền lợi của mình và trao đổi về những điều quan trọng đối với họ khi sử dụng dịch vụ dành cho người khuyết tật.

Những bộ này có thể được sử dụng riêng lẻ, một đối một, theo nhóm hoặc trong hội thảo, tùy bạn! Mọi người có thể chọn sử dụng một thẻ, một loại thẻ hoặc cả bộ.

Có bốn loại thẻ để mọi người khám phá:

Thẻ tình huống: đọc về những người trong các tình huống giả định khác nhau. Những thẻ này là để nói về và nói những gì mọi người nghĩ.

Thẻ quyền hạn: đây là những tuyên bố về nhân quyền. Tìm hiểu về các quyền hạn của bạn và ý nghĩa của chúng đối với bạn.

Thẻ câu hỏi: đây là những câu hỏi để mọi người suy nghĩ về cuộc sống và dịch vụ của chính họ cũng như điều gì là quan trọng đối với họ.

Thẻ đúng hoặc sai: đây là những câu hỏi trắc nghiệm, chỉ có một câu trả lời. Đây là những câu hỏi về Ủy ban NDIS, các hệ thống và quy trình. Ngoài ra còn có mã QR trên mỗi thẻ để liên kết đến những thông tin hữu ích.

Tải thẻ tại đây:

Bản giấy của thẻ được cung cấp với một khoản phí nhỏ để chi trả cho việc in ấn và bưu phí. Vui lòng liên hệ với [email protected] nếu bạn muốn có bất kỳ bản giấy nào của thẻ.